etusivu
palvelut   VIKAILMOITUKSET
yhteystiedot
               
 
 

Palvelumme

Liikkeenjohdon ICT-konsultointi

ICT-konsultointi tukee asiakkaiden liiketoiminnan kilpailukykyä sekä vahvistaa informaatio- ja teknologiapalveluiden hallintaa, kehittämistä, hankintoja ja resurssointia. Avullamme liikkenjohto pystyy hyödyntämään tietotekniikan kehitystä liiketoimintaprosessien kehittämisessä. Lue lisää

Liikkenjohdon ICT-konsultointi tarjoaa objektiivistä ja analyyttistä tietoa johdon päätöksentekoa varten. Tiedon perusteella voidaan minimoida hankintojen riskit, turvata päätöksiä ja investointeja sekä vahvistaa liiketoimintaa ja tietohallintoa.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan palvelukokonaisuuden:

ICT-auditointi ja kustannuskartoitus
-
ICT-ympäristön nykytilanteen kartoitus ja analysointi
- Havaintojen ja kehitysmahdollisuuksien dokumentointi
- Kustannusanalyysi
- Ratkaisuehdotus

Uusien hankintojen ja kehityshankkeiden konsultointi
- Tavotteiden määrittely
- Hankinnan valmistelu
- Sopimusneuvottelut
- Toimitusprojektin valmistelu
- Hankkeen toteutuksen hallinta

Tietoturvakartoitus ja tietoturvan kehittäminen
Tietoturvan kehittämisen tulee perustua vahvaan ammattitaitoon sekä oikeisiin työkaluihin.Tietoturvakartoituksessa käydään läpi halutussa laajuudessa ICT-ympäristön tietoturvallisuus.

Kehityssuunnitelmat ja strategiat
Tietohallintostrategia luo raamit koko tietohallinnon toimintaan. Sen tarkoituksena on luoda lyhyen ja pitkän aikavälin kehityspolku aina kustannustehokkuudesta ja kumppaneista vakiointiin ja investointipolitiikkaan asti.


Sähköisen liiketoiminnan prosessit

Liiketoimintaympäristö, tekniset mahdollisuudet sekä yritysten ja sidosryhmien tarpeet kehittyvät nopeasti. Ajanmukaisten sähköisten liiketoimintaprosessien avulla ylläpidetään korkeaa kilpailukykyä. Lue lisää

Sähköisten palvelukanavien hyödyt syntyvät prosessien tehostumisesta ja manuaalisen työn vähenemisestä. Yrityksen sidosryhmät voivat hoitaa sähköisenä itsepalveluna tehtäviä, jotka ennen vaativat manuaalista työtä. Monet rutiinnit, kuten tilausten käsittely ja laskutus, voidaan automatisoida ingtegroimalla sähköiset palvelut yrityksen omiin ja yhteistyökumppaneiden pitkäveto tietojärjestelmiin.

Sähköisen liiketoiminnan strategian luominen auttaa hallitsemaan kokonaisuuksia, jolloin nykytilasta päästään vaiheittain kohti päämäärää. Tavoitteille tulee asettaa selkeät mittarit ja liiketoiminnnan strategian lähtökohtana tulee olla realistinen visio pitkän tähtäimen tavoitetilasta. Sähköisen liiketoiminnan strategian jatkuva päivittäminen toimintaympäristön muutostilanteissa on tärkeätä, jotta sähköisen liiketoiminnan prosessien kehitys palvelee yrityksen liiketoiminnan tavotteita.

Sähköinen taloushallinto

Sähköiseen taloushallintoon siirtyminen mahdollistaa toiminnan tehostumisen ja kustannusten laskemisen lisäksi koko yrityksen toimintojen joustavan organisoinnin ja ajantasaiseen tietoon perustuvan johtamisen. Sähköinen taloushallinto tuleekin nähdä ennen kaikkea tehokkaana johtamisvälineenä.

 

Web-sovellukset ja -sivustot

Toteutamme web-sovellukset, -sivustot ja -kehityshankkeet pieniin ja suuriin tarpeisiin. Ratkaisemme asiakkaidemme tietojärjestelmähaasteet. Lue lisää

Suunnittelemme web-sovellukset ja sivustot asiakkaan tarpeiden mukaan. Sivustot voivat koostua erilaisista asiakkaalle räätälöidyistä web-sovelluksista, kampanjasivuista, verkkokaupoista tai kotisivuista.

Sivustojen ja web-sovellusten rakenteita suunniteltaessa otetaan huomioon sivuston käytettävyys, hakukoneystävällisyys sekä sivuston merkitys osana liiketoimintaa. 


Ohessa muutamia referenssejämme

Kanresta Oy
liikkeenjohdon jatkuva ICT-konsultointi, sähköiseen taloushallintoon siirtymisen implementointi, ravintolaliike-toiminnan prosessien sähköistäminen, web-sivustot

Suomen Kansallisoopperan ravintolat
tilaus- ja maksujärjestelmän suunnittelu/toteutus/ylläpito

Automilano Oy (Alfa Romeo huolto)
sähköisten liiketoimintaprosessien suunnittelu, sähköisten palveluiden integroiminen web-sivustoihin ja -sovelluksiin paf

 
  Nettipokeri MrGreen netticasino  
   
Etusivu
Palvelut Vikailmoitukset   Yhteystiedot   Copyright WebFactoryClunet Oy - All rights reserved